evaluaciones_icono

Avaluacions, Test i Exàmens

La formació proactiva amb uptoYou assegura la motivació i l’atenció constantnt

Avaluacions: Està demostrat que en les formacions en les quals els assistents hi poden interactuar de forma activa, la motivació d’aquests és més gran i, per tant, s’obtenen majors percentatges de retenció dels coneixements exposats que en els cursos tradicionals.adicionals.

Quan el formador hagi de valorar als seus alumnes poden aparèixer diversos plantejaments: Què vam planejar aprendre d’aquesta avaluació?, Quines són les preguntes rellevants?, Quins resultats s’esperen?, Com es poden mesurar?

La funcionalitat Avaluacions d’uptoYou proposa un sistema d’avaluació contínua a través de preguntes del tipus “quiz” o “test amb resultat immediat” que permet, al formador, conèixer en qualsevol moment el grau d’assimilació dels seus temaris:

  • Es poden realitzar totes les preguntes necessàries, sense límits.
  • Es pot configurar el temps de resposta.
  • Participació limitada a la identificació de cada participant.
  • Nombre il·limitat de participants.
  • Informes de resultats.
  • La solució “Avaluacions” uptoYou, per a Formació Interactiva, és ideal per a congressos d’empresa, formació per a canals de venda, xarxes comercials, partners, formació de col·laboradors i, també, selecció de personal per a departaments de RRSS.


Iniciar Demo

captura_evaluaciones